ג' סיון ה'תשע"ז

גטו ראפאלובקה GHETTO RAFALOWKA

קהילה בפולין