י' אדר ה'תשע"ח

גטו ראפאלובקה GHETTO RAFALOWKA

קהילה בפולין