ג' אייר ה'תשע"ז

גטו רוביזביץ GHETTO RUBIEZEWICZE

קהילה בפולין