כ"ז אב ה'תשע"ז

גטו רוביזביץ GHETTO RUBIEZEWICZE

קהילה בפולין