כ"ה כסלו ה'תשע"ח

גטו רוביזביץ GHETTO RUBIEZEWICZE

קהילה בפולין