ב' אדר ה'תשע"ח

גטו רוביזביץ GHETTO RUBIEZEWICZE

קהילה בפולין