א' אייר ה'תשע"ז

דולהוביצוב DOLHABYCZOW

קהילה בפולין