ד' כסלו ה'תשע"ח

דולהוביצוב DOLHABYCZOW

קהילה בפולין