ג' סיון ה'תשע"ז

דולהוביצוב DOLHABYCZOW

קהילה בפולין