א' אב ה'תשע"ז

דולהוביצוב DOLHABYCZOW

קהילה בפולין