ג' סיון ה'תשע"ז

דרוסקייניק DRUSKIENIKI

קהילה בפולין