ל' ניסן ה'תשע"ז

דרוסקייניק DRUSKIENIKI

קהילה בפולין