א' כסלו ה'תשע"ח

דרוסקייניק DRUSKIENIKI

קהילה בפולין