כ"ח כסלו ה'תשע"ח

שווינציאני SWIECIANY

 

קהילה בפולין