ב' חשון ה'תשע"ח

שווינציאני SWIECIANY

 

קהילה בפולין