ח' ניסן ה'תשע"ח

שטוטהוף STUTTHOF

 

קהילה בפולין