ג' תמוז ה'תשע"ז

שטוטהוף STUTTHOF

 

קהילה בפולין