כ"ט ניסן ה'תשע"ז

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין