ד' תמוז ה'תשע"ז

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין