ד' חשון ה'תשע"ח

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין