כ"ט אייר ה'תשע"ז

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין