כ"ה אב ה'תשע"ז

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין