כ"ה כסלו ה'תשע"ח

ציחאנוב CIECHANOW

    
    

 

קהילה בפולין