כ"ח תשרי ה'תשע"ח

ציחאנוב CIECHANOW

    
    

 

קהילה בפולין