כ"ח אייר ה'תשע"ז

פוביצה POWICIE

       

 

קהילה בפולין