כ"ז אב ה'תשע"ז

פוביצה POWICIE

       

 

קהילה בפולין