ב' אדר ה'תשע"ח

פוביצה POWICIE

       

 

קהילה בפולין