ל' ניסן ה'תשע"ז

פוביצה POWICIE

       

 

קהילה בפולין