כ"ט תמוז ה'תשע"ז

פוברז'אני POBEREZANY

       

 

קהילה בפולין