ג' שבט ה'תשע"ח

פוברז'אני POBEREZANY

       

 

קהילה בפולין