כ"ט אלול ה'תשע"ז

פוברז'אני POBEREZANY

       

 

קהילה בפולין