ל' ניסן ה'תשע"ז

פודגאיה PODGAJE

       

 

קהילה בפולין