כ"ט ניסן ה'תשע"ז

פוז'צ'ה PORZECZE

 

 

קהילה בפולין