כ"ט תשרי ה'תשע"ח

פוז'צ'ה PORZECZE

 

 

קהילה בפולין