כ"ז אייר ה'תשע"ז

פוז'צ'ה PORZECZE

 

 

קהילה בפולין