כ"ד אב ה'תשע"ז

וונבזיזנו WABRZEZNO

 

קהילה בפולין