ד' אייר ה'תשע"ז

וונבזיזנו WABRZEZNO

 

קהילה בפולין