ה' אייר ה'תשע"ח

וונבזיזנו WABRZEZNO

 

קהילה בפולין