ג' תמוז ה'תשע"ז

וונבזיזנו WABRZEZNO

 

קהילה בפולין