כ"ח תשרי ה'תשע"ח

וורבה VERBO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין