ד' תמוז ה'תשע"ז

וורבה VERBO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין