ז' ניסן ה'תשע"ח

ויסוקה WYSOKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין