ד' אייר ה'תשע"ז

ויסוקה WYSOKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין