ה' סיון ה'תשע"ז

ויצ'רפי WYCZERPY DOLNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין