ג' תמוז ה'תשע"ז

וישניבה WISZNIEW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין