ל' ניסן ה'תשע"ז

ולודוביץ WLODOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין