כ"ט אלול ה'תשע"ז

זאבזה ZABRZEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין