ח' סיון ה'תשע"ח

זאבזה ZABRZEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין