כ"ז אב ה'תשע"ז

זאבלודוב ZABLUODOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין