ל' סיון ה'תשע"ז

זבוינה ZBUJNA

 

 

 

קהילה בפולין