כ"ו כסלו ה'תשע"ח

זבולודוב ZVOLODOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין