ג' אייר ה'תשע"ז

זיילון ע/נ וקרה ZIELUN N WKRA

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין