ג' תשרי ה'תשע"ח

זירמין ZYRMUNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין