כ"ז תמוז ה'תשע"ז

זירמין ZYRMUNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין