כ"ח אלול ה'תשע"ז

זלודוק ZOLUDEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין