כ"ט סיון ה'תשע"ז

זלודוק ZOLUDEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין