א' כסלו ה'תשע"ח

זלודוק ZOLUDEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין