כ"ו אייר ה'תשע"ז

חלביץ CHLEWICE

 

     

 

קהילה בפולין