ד' אייר ה'תשע"ח

חלביץ CHLEWICE

 

     

 

קהילה בפולין