כ"ו אב ה'תשע"ז

חלביץ CHLEWICE

 

     

 

קהילה בפולין