ד' סיון ה'תשע"ז

טאלאטין TELATYN

 

 

     

 

קהילה בפולין