ל' ניסן ה'תשע"ז

טזציאנה TRZCIANNE

 

 

     

 

קהילה בפולין