כ"ד כסלו ה'תשע"ח

טזציאנה TRZCIANNE

 

 

     

 

קהילה בפולין