ל' סיון ה'תשע"ז

פייניונזקי PIENIAZKI

קהילה בפולין