ג' אדר ה'תשע"ח

פייניונזקי PIENIAZKI

קהילה בפולין