כ"ה כסלו ה'תשע"ח

פייניונזקי PIENIAZKI

קהילה בפולין