ד' תמוז ה'תשע"ז

אולשובקה OLSZOWKA

קהילה בפולין
LUBLIN
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 27

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gmina_Olsz%C3%B3wka