כ"ח תשרי ה'תשע"ח

פשיסטאין PRZYSTAJN

קהילה בפולין