כ"ה כסלו ה'תשע"ח

פשיסטאין PRZYSTAJN

קהילה בפולין