כ"ז ניסן ה'תשע"ז

פשיסייקה PRZYSIEKA

קהילה בפולין