ל' ניסן ה'תשע"ז

ק. גלושה GLUZA MALA

קהילה בפולין