ד' כסלו ה'תשע"ח

קול. איזאקה KOL. IZAKA

קהילה בפולין