כ"ט אלול ה'תשע"ז

איישישוק EJSZYSZKI

קהילה בפולין