כ"ח סיון ה'תשע"ז

איישישוק EJSZYSZKI

קהילה בפולין