כ"ט ניסן ה'תשע"ז

אינברוצלאב INWROCLAW

קהילה בפולין