כ"ז תשרי ה'תשע"ח

אינברוצלאב INWROCLAW

קהילה בפולין