י' סיון ה'תשע"ח

אינברוצלאב INWROCLAW

קהילה בפולין