כ"ו כסלו ה'תשע"ח

אינברוצלאב INWROCLAW

קהילה בפולין