ד' תמוז ה'תשע"ז

אינברוצלאב INWROCLAW

קהילה בפולין