כ"ד תמוז ה'תשע"ח

טרבלינקה TREBLINKA

קהילה בפולין