כ"ד תמוז ה'תשע"ח

לאחוביץ LACHOWICZE

קהילה בפולין