כ"ד תמוז ה'תשע"ח

קלשצ'יילה KLESZCZELE

קהילה בפולין