כ"ד תמוז ה'תשע"ח

קראטישקי KRACISZKI

קהילה בפולין