כ"ד תמוז ה'תשע"ח

קשצ'ונוב KRZCZONOW

קהילה בפולין