כ"ד תמוז ה'תשע"ח

ניישטאט NOWE MIASTO

קהילה בפולין
מחוז: לודז'
נפה: ראווה מאזובייצקה