כ"ד תמוז ה'תשע"ח

סובאקינצה SOBAKINCE

קהילה בפולין