כ"ד תמוז ה'תשע"ח

סובוטניק SUBOTNIKI

קהילה בפולין