כ"ד תמוז ה'תשע"ח

סולץ SOLEC

קהילה בפולין
56 ק"מ מלובלין
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-898