כ"ד תמוז ה'תשע"ח

סטולוביץ STOLOWICZE

קהילה בפולין