כ"ד תמוז ה'תשע"ח

ג. גלושה GLUZA WIELKA

קהילה בפולין