כ"ד תמוז ה'תשע"ח

סטרליסק STRZELISKA

כפר בפולין
נפה: סארני על הנהר סלוץ'
אזור: ווהלין ופוליסיה
על הנהר סלוץ
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 1,971

·  יהודים בשנת 1941: כ- 98