כ"ד תמוז ה'תשע"ח

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין