כ"ד תמוז ה'תשע"ח

סמורגונייה SMORGONIE

קהילה בפולין